Samorządowe Przedszkole
w Łącku

Witamy na naszej stronie internetowej

Zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

OGŁOSZENIE
Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Łącku ogłasza zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

● Do przedszkola przyjmowane będą dzieci od 3 do 6 lat z terenu Gminy Łącko

● W terminie od 15 lutego 2021r. do 12 marca 2021r. należy pobrać i zwrócić wypełniony „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”/ wnioski do pobrania w przedszkolu lub na stronie internetowej www.przedszkole.elacko.pl

● Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną dnia 22 marca 2021r. poprzez wywieszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń w budynku Samorządowego Przedszkola w Łącku

● Rodzice dzieci zakwalifikowanych do dnia 1 kwietnia 2021r. zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia / oświadczenie do pobrania w przedszkolu/

● Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone zostaną dnia 2 kwietnia 2021r. na tablicy ogłoszeń w budynku Samorządowego Przedszkola w Łącku

● Przedszkole czynne będzie od 7.00 do 17.00

Wykaz załączników do pobrania:

Ogloszenie o naborze

RODO klauzula

wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Załącznik nr 3 oświadczenie o wielodzietności

Załącznik nr 4 oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Załącznik nr 5 oświadczenie o zatrudnieniu obojgu rodziców

Załącznik nr 6 oświadczeni o zatrudnieniu jednego z rodziców

Załącznik nr 7 oświadczenie o kontynuowaniu przez rodzeństwo

Załącznik nr 8 oświadczenie o lokalizacji


ZAPRASZAMY

Skip to content