Samorządowe Przedszkole
w Łącku

Witamy na naszej stronie internetowej

Szanowni Rodzice

W związku z Rozporządzeniem MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020, poz. 493) informuję o przyjętej w Samorządowym Przedszkolu w Łącku organizacji pracy i sposobie realizacji przez nauczycieli podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Ustalenia obowiązują od dnia 25 marca 2020 r. do odwołania.

Ustalenia organizacyjne:

Dyrektor pracuje zdalnie i odpowiednio do potrzeb wykonuje zadania na terenie przedszkola. Jest w stałym kontakcie z nadzorem pedagogicznym i organem prowadzącym przedszkole, a także Pracownikami i Rodzicami. Pozostaje do dyspozycji w kontakcie telefonicznym.

Pracownicy obsługi są do dyspozycji dyrektora i mogą wykonywać zlecone zadania wg potrzeb.

Nauczyciele realizują podstawę programową zdalnie, wykonują inne zadania statutowe i pozostają w stałym kontakcie z dyrektorem i innymi nauczycielami oraz specjalistami pracującymi w przedszkolu.

Specjaliści pracują zdalnie, pozostają w stałym kontakcie z dyrektorem i nauczycielami.

Ustalenia dotyczące realizacji podstawy programowej:

 

1. Nauczyciele planują zabawy, zadania i różne sytuacje edukacyjne dla dzieci w ramach tematów kompleksowych na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

 

2. Co najmniej raz w tygodniu będą przesyłać Państwu zestaw zadań, zabaw i innych aktywności do zrealizowania na każdy dzień – kilka aktywności dziennie z obszarów podstawy programowej (fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy).

 

3. Do zadań będą załączone niezbędne opisy i materiały.

 

4. Nauczyciele mogą zaproponować proste sposoby dokumentowania wykonanych zadań np. teczka z pracami plastycznymi lub kartami pracy.

 

 

5. Dodatkowo na stronie internetowej przedszkola można odnaleźć linki z propozycjami innych zabaw i aktywności przeznaczonych dla dzieci.

 

6. Specjaliści przygotowują i są zobowiązani do przekazywania opisów zadań, zabaw i ćwiczeń bezpośrednio zainteresowanym rodzicom.

 

 

 

Bardzo prosimy o wyrozumiałość. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących organizacji działań, proszę o bezpośredni kontakt z dyrektorem. W sprawach dotyczących dzieci proszę kontaktować się z nauczycielami lub specjalistami.

Przesyłam Państwu serdeczne pozdrowienia

 

Z poważaniem

Agata Potoniec

Skip to content