Samorządowe Przedszkole
w Łącku

Witamy na naszej stronie internetowej

Rekrutacja

Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola w Łącku
    na rok szkolny 2023/24
 
    Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Łącku ogłasza zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2023/2024
  • Do przedszkola przyjmowane będą dzieci od 3 do 6 lat z terenu Gminy Łącko

  • W terminie od 13 lutego 2023r. do 10 marca 2023r. należy pobrać i zwrócić     wypełniony „Wniosek  o przyjęcie dziecka do przedszkola”/ wnioski do pobrania w przedszkolu lub na stronie internetowej www.przedszkole.elacko.pl

  • Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną dnia 22 marca 2023r. poprzez wywieszenie     list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  na tablicy ogłoszeń w budynku Samorządowego Przedszkola w Łącku

  • Rodzice dzieci zakwalifikowanych do dnia 29 marca 2023r. zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego  oświadczenia          (oświadczenie do pobrania w przedszkolu)
  • Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone zostaną dnia 3 kwietnia 2023r. na tablicy ogłoszeń w budynku Samorządowego Przedszkola w Łącku

  • Przedszkole czynne będzie od 7.00 do 17.00
Wykaz załączników do pobrania:

RODO klauzula

Wniosek

Kryterium nr 2 – oświadczenie rodziców

Kryterium nr 3 Oświadczenie jednego z rodziców

Kryterium nr 4 – oświadczenie rodziców

Kryterium nr 5 – oświadczenie rodzica

Zał. Nr 1 – oświadczenie o wielodzietności rodziny

Zał. Nr 2 oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

DEKLARACJA

religia zgoda

 
ZAPRASZAMY
Skip to content