Samorządowe Przedszkole
w Łącku

Witamy na naszej stronie internetowej

O Przedszkolu

Dyrekcja:

mgr Marzena Szlęk

Kadra pedagogiczna:

mgr Danuta Kałużna nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Anna Potoniec nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Marzena Setlak nauczyciel wychowania przedszkolnego
lic. Joanna Trzepak nauczyciel języka angielskiego
mgr Agnieszka Gromala logopeda
mgr s.Elżbieta Kęska nauczyciel religii

Organ Prowadzący
Gmina Łącko
33-390 Łącko

 

 

PROGRAMY REALIZOWANE

W PRZEDSZKOLU

W ROKU SZKOLNYM 2021/22

 

“KOCHAM PRZEDSZKOLE”

W tym roku szkolnym realizujemy program wychowania przedszkolnego “Cztery pory roku”. Jest on zorientowany na dziecko: jego aktualną i najbliższą sferę rozwoju. Podkreśla również ważną rolę nauczyciela, który ma towarzyszyć dziecku, inicjując i stymulując szeroko pojęte procesy rozwojowe.

W programie tym wyodrębniono osiem obszarów , które obejmują wszystkie treści edukacyjne i wychowawcze wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

1.Jestem i działam z innymi.

2. Żyję zdrowo i bezpiecznie.

3. Działam w harmonii z przyrodą.

4. Myślę i działam matematycznie.

5. Mówię i rozumiem.

6. Będę czytać i pisać.

7. Jestem odbiorcą i twórcą.

8. Żyję wśród innych kultur i narodowości.

 

Kubusiowi Przyjaciele Natury

W tym programie edukacji ekologicznej bierzemy udział od pierwszej jego edycji:

 

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to największy ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej dla przedszkoli  organizowany przez markę Kubuś, w którym co roku bierze udział ponad 9 tys. przedszkoli i 5 tys. szkół podstawowych z całej Polski. Akcja objęła swoim zasięgiem już ponad 6,5 miliona dzieci.

Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

Dzięki programowi edukacyjnemu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” nauczyciele i dzieci zyskują dostęp do merytorycznych materiałów, które pomagają w proekologicznej edukacji. Każde placówka, która bierze udział w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury” otrzymuje bezpłatny pakiet profesjonalnych materiałów edukacyjnych przygotowanych przez metodyków z myślą o najmłodszych.

W ramach realizacji programu, najmłodsi poznają zasady dbania o środowisko naturalne, aktywnego wypoczynku i odżywiania. Uczą się segregować odpady, wybierać odpowiednie formy ruchu oraz rozpoznawać korzyści jakie płyną ze spożywania warzyw i owoców. Poznają podstawowe zasady ekonomii i oszczędzania oraz ich wpływ na środowisko.

Wszystkie materiały edukacyjne „Kubusiowych Przyjaciół Natury” zostały skonstruowane tak, by rozwijać u dzieci kreatywność i samodzielne myślenie oraz przyswajać wiedzę poprzez zabawę.

 

“CO SŁONKO WIDZIAŁO”

To projekt edukacyjny poświęcony twórczości Jana Brzechwy. Jego celem jest zapoznanie dzieci  z utworami tego autora. Następuje to  nie tylko poprzez ich czytanie, ale i różne aktywności nawiązujące do tematyki wierszy. Trwa on od października 2022 roku do maja 2023 r.

Zapraszamy do naszej galerii 💚

Skip to content