Samorządowe Przedszkole
w Łącku

Witamy na naszej stronie internetowej

O Przedszkolu

Pracownicy przedszkola

Dyrekcja:

mgr Agata Potoniec

Kadra pedagogiczna:

mgr Danuta Kałużna nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Maria Mrówka nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Marzena Setlak nauczyciel wychowania przedszkolnego
lic. Joanna Trzepak nauczyciel języka angielskiego
mgr Lidia wąchała nauczyciel wspomagający/ zajęcia rewalidacyjne
mgr Agnieszka Gromala logopeda
mgr s.Elżbieta Kęska nauczyciel religii

Pracownicy obsługi:

Alicja Stec woźna / pomoc do dzieci
Zofia Stec woźna / pomoc do dzieci

Organ Prowadzący
Gmina Łącko
33-390 Łącko 445

Nadzór Pedagogiczny
Kuratorium Oświaty w Krakowie
ul. Szlak 73
31- 153 Kraków

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

Delegatura Nowy Sącz
ul. Jagiellońska 52
33-300 Nowy Sącz

Dyrektor Delegatury
Dariusz Leśniak

Skip to content