Samorządowe Przedszkole
w Łącku

Witamy na naszej stronie internetowej

Informacja dla Rodziców

Drodzy Rodzice!
Ze względu na obecną sytuację związaną z epidemią koronawirusa, przedszkole rozpocznie pracę z dniem 1 września 2020r. w zaostrzonym reżimie sanitarnym według wytycznych MEN, MZ i GIS. Ulegnie zmianie organizacja pracy, w związku z koniecznością przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. W tym celu prosimy o współpracę, zrozumienie i cierpliwość.
W związku z wprowadzonym reżimem sanitarnym Rodzic przyprowadzający/odbierający dziecko do/z przedszkola ma zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
1. Rodzic może wejść z dzieckiem w wyjątkowych sytuacjach wyłącznie do wydzielonej przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem min. 1,5 m.
2. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci muszą przestrzegać rygorystycznie wszelkich środków ostrożności: zasłona ust i nosa, jednorazowe rękawiczki lub dezynfekcja rąk.
3. Przed wejściem do przedszkola osoba przyprowadzająca dziecko dzwoni dzwonkiem i czeka na wyznaczonego pracownika przedszkola, który odbiera dziecko lub w wyjątkowej sytuacji wchodzi do wydzielonej przestrzeni wspólnej.
. 4. Osoba odbierająca dziecko dzwoni dzwonkiem, czeka na wyjście pracownika, który przyprowadza ubrane dziecko.
Prosimy wszystkich rodziców o dostosowanie się do powyższych zasad.
Prosimy o przyprowadzanie dzieci do godz. 8.15

Miesięczne opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu:
• Dzienna stawka żywieniowa – 7 zł. (śniadanie, II śniadanie, obiad , podwieczorek).
• Pobyt dziecka w przedszkolu – 1 zł. za każdą rozpoczętą godzinę ponad 5 godzinną darmową realizację podstawy programowej. Podstawa programowa realizowana jest od godziny 8.00 do 13.00
Życzymy Rodzicom optymizmu i dobrej współpracy z pracownikami przedszkola.
Wytyczne GIS
www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3–iv-aktualizacja
Z poważaniem.
Dyrektor Przedszkola
Agata Potoniec

Skip to content