EDUKACJA CZYTELNICZA W PRZEDSZKOLU 📚

Wiek przedszkolny to dla każdego dziecka czas intensywnego rozwoju i poznawania świata. Jednym ze sposobów wspomagania małego człowieka w tym procesie jest edukacja czytelnicza. Nauczyciel, jako pośrednik w odbiorze utworu literackiego, dba o odpowiedni jego dobór oraz wprowadza nie tylko w świat fikcji, ale i wartości. Kształtuje także nawyk sięgania po książkę od najmłodszych lat […]